Публікації

Крокуємо інклюзією. Методичні рекомендації щодо застосування адаптованих тактильних копій/моделей творів образотворчого мистецтва постійних і тимчасових експозицій музеїв

Підготувала: Анна Петрикіна, керівниця Музею історії школи при Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа імені В.Г. Короленка» Харківської обласної ради, аспірантка Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України в рамках проєкту з розробки інклюзивних продуктів «Крокуємо інклюзією», реалізованого  у 2021 році Харківською обласною фундацією «Громадська альтернатива» в Харківському художньому музеї за підтримки Українського культурного фонду.

Консультант: Марія Ясеновська, президентка ХОФ «Громадська альтернатива», експертка з прав людини, недискримінації, інклюзії.

Харків, 2021

Дані методичні рекомендації спрямовані висвітлити базові аспекти адаптації творів образотворчого мистецтва до сприйняття людей із порушеннями зору: види, форми та елементи виготовлення тактильних рельєфно-графічних копій.

Рекомендації призначені для керівників музеїв, музейних співробітників-фахівців по роботі з особами, які мають інвалідність (за зором), співробітників методичних відділів, скульпторів, художників-графіків тощо.

Кращі практики інклюзії

Ясеновська Марія — президентка, аналітик, експертка з прав людини. 
Зіненко Олена — викладачка, медіааналітик, координаторка проєктів. 
За редакцією: Ольга Синюгіна, Олександра Новічкова 
Коректура: Галина Губарева 
Верстка: Марина Духніч

Харків, 2020
Метою публікації є надання уявлення про феномени доступності, безбар’єрності, інклюзивності сучасних музейних просторів в Україні з урахуванням норм вітчизняного та зарубіжного законодавства, міжнародної практики роботи установ культури з людьми з інвалідністю, сім’ями з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, іноземками(–цями) та іншими вразливими групами.
На нашу думку, надання конкретних прикладів інклюзії та демонстрація широти їх спектру саме в українських музеях допоможе поглибити розуміння інклюзії в цілому, розширити уявлення про її прояви та способи її запровадження. Ми очікуємо, що застосування таких практик сприятиме доступу людей з інвалідністю та інших уразливих груп до культури та їх активному долученню в реалізацію місцевих культурних політик. Більше того, наш досвід показує, що інклюзивні практики можуть допомогти музеям залучати відвідувачок(–ів) до участі у віртуальних заходах, що є особливо актуальним під час викликаних пандемією COVID‑19 додаткових обмежень. 
Наведені приклади розташовані за наступними критеріями: Організаційна політика музеїв щодо інклюзивності (співпраця з уразливими групами та їх організаціями), Фізична доступність музеїв та експозицій (забезпечення зручного потрапляння та перебування), Інформаційна доступність музеїв і програм (активне інформування про свою роботу, послуги та новації), Доступність контенту експозиції (взаємодія з експозицією та спеціальні проєкти), Інклюзивна компетентність персоналу музею (навчання та підвищення кваліфікації), Сталість інклюзивних процесів у музейних просторах (стратегія розвитку та формування спільнот).
Наше видання адресоване адміністрації та співробітницям(–кам) установ культури, фахівчиням(–цям) громадських організацій, менеджер(–к)ам культури, спеціаліст(–к)ам креативних індустрій, викладач(–к)ам і студент(–к)ам, а також усім, кого цікавлять проблеми організації інклюзивного середовища в закладах культури. Приклади інклюзії показані, у першу чергу, щодо людей з інвалідністю, однак не обмежуються ними, оскільки серед завдань публікації є популяризація широкого підходу щодо розуміння інклюзії.
Матеріал підготовлений групою експерток ХОФ “Громадська альтернатива” за підтримки представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні.

Правозахисниці у справах щодо бізнесу та прав людини: історії, які змінюють світ.

Олена Уварова, Марія Ясеновська. 
Дизайн: Ганна Волкова
Ілюстрація: Хельга Ясеновська

 

Харків, 2020.

У публікації представлено історії жінок, які займаються правозахистом у справах, пов’язаних із негативним впливом бізнесу на права людини. Це історії жінок з різних континентів – Північної і Південної Америки, Африки, Азії, Європи. І кожна з цих історій демонструє різні аспекти ведення боротьби за права людини – це можуть бути знакові справи про масштабні порушення бізнесом прав людини, за якими слідкує експертне середовище в усьому світі, або справи щодо доволі звичних повсякенних
бізнес-практик, які також можуть негативно впливати на права людини.
До публікації увійшло лише 12 історій жінок зі сфери правозахисту, оскільки неможливо назвати всіх, хто робить свій внесок у просування ідеї відповідальної бізнес поведінки. Нашою метою не був пошук кращих – ми прагнули показати, що жінки з дуже різними долями в дуже різних умовах, користуючись різними юридичними іструментами, працюють заради однакової мети – забезпечити захист прав людини від порушень з боку бізнесу.
Метою цієї публікації також є привернення уваги до ролі жінок у сфері бізнесу і прав людини та до викликів, які постають перед правозахисниками у цілому й у низці випадків посилюються, якщо правозахистом займається жінка.

Ініціативу реалізовано в рамках української частини субпроєкту «Зміцнення компоненту ґендерної рівності в регіоні ОБСЄ, як внеску в попередження конфліктів, зміцнення миру та захисту прав жінок» в рамках проєкту «Посилення кооперації громадянського суспільства в регіоні ОБСЄ: Просування за- хисту прав людини – посилення взаємодії, її сталості та дієздатності» Міжнародної Платформи «Громадянська Солідарність». 

Внутрішнє переміщення в Україні: урахування ґендерного компонента в локальних політиках.

Олена Уварова
Марія Ясеновська 

Харків, 2020

У цій публікації наведено огляд базових стандартів у сфері забезпечення поваги до ґендерної рівності, теоретичне обгрунтування й підходи до практичного застосування принципу недискримінації за ознакою статі, систематизовано рекомендації міжнародних організацій та експертних груп щодо ролі локальних політик у просуванні й захисті прав жінок в умовах конфлікту й внутрішнього переміщення. Висвітлено найбільш актуальні питання забезпечення ґендерної рівності та захисту прав внутрішньо переміщених жінок в Україні. Наведено приклади судової практики міжнародних та національних судів, досліджень у різних суміжних сферах, статистичних даних й витягів із нормативно-правової бази. У додатку розміщено перелік рекомендованих для перегляду художніх фільмів, що наочно ілюструють проблематику прав жінок та ґендерної рівності й дозволяють замислитися над аналогічними проблемами в Україні та потенційними шляхами їх вирішення. Наведено також перелік міжнародних актів, які закріплюють стандарти у сфері захисту прав жінок, та їх правовий статус для України. Головний акцент посібника – на тих діях та ініціативах, які можуть реалізовувати місцеві органи влади та громадські організації на локальному рівні для підвищення врахування ґендерного компонента в питаннях внутрішнього переміщення.
Підготовано в рамках проєкту «Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення», що здійснювався в межах грантової програми проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Забезпечення прав жінок і дівчат, які зазнали внутрішнього переміщення: роль громадських організацій.

Олена Уварова
Марія Ясеновська 

Харків, 2020

У цій публікації наведено огляд базових стандартів у сфері забезпечення поваги до ґендерної рівності, теоретичне обґрунтування й підходи до практичного застосування принципу недискримінації за ознакою статі, систематизовано рекомендації міжнародних організацій та експертних груп щодо ролі громадських організацій у просуванні й захисті прав жінок в умовах конфлікту й внутрішнього переміщення. Висвітлено найбільш актуальні питання забезпечення ґендерної рівності та захисту прав внутрішньо переміщених жінок в Україні. Наведено приклади судової практики міжнародних та національних судів, досліджень у різних суміжних сферах, статистичних даних і витягів із нормативно-правової бази. У додатку розміщено перелік рекомендованих для перегляду художніх фільмів, що наочно ілюструють проблематику прав жінок та ґендерної рівності й спонукають замислитися над аналогічними проблемами в Україні та потенційними шляхами їх вирішення. Також наведено перелік міжнародних актів, які закріплюють стандарти у сфері захисту прав жінок та їхній правовий статус для України. Головний акцент посібника – на тих діях та ініціативах, які можуть реалізовувати громадські організації для дедалі більшого врахування ґендерного компонента в питаннях внутрішнього переміщення в місцевих політиках, бізнес-практиках і юридичних інструментах. Посібник призначено для громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав жінок й утвердження ґендерної рівності. Видання також стане корисним доповненням до матеріалів, які використовують у своїй діяльності громадські активісти/ки, науковці, державні службовці, а також всі, хто цікавиться питаннями втілення стандартів ґендерної рівності в національній правовій системі України.
Підготовано в рамках проєкту «Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення», що здійснювався в межах грантової програми проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: юридичні інструменти захисту. Методичне керівництво

Катерина Буряковська
Олена Уварова
Марія Ясеновська

Харків, 2020

У цій публікації наведено огляд базових стандартів у сфері забезпечення поваги до ґендерної рівності, теоретичне обґрунтування й підходи до практичного застосування принципу недискримінації за ознакою статі, систематизовано рекомендації міжнародних організацій та експертних груп щодо ролі юридичних інструментів захисту прав жінок в умовах конфлікту й внутрішнього переміщення. У публікації наводяться модельні справи, засновані на реальних ситуаціях, щодо забезпечення прав жінок у ситуації внутрішнього переміщення шляхом звернення до юридичних інструментів захисту – медіації, досудового врегулювання спору, судового розгляду справи. Ця публікація буде корисною для суддів судів загальної юрисдикції та суддів Конституційного Суду України, адвокат(ок)ів, юрист(ок)ів центрів безоплатної правової допомоги, студент(ок)ів, які навчаються за напрямом «Правознавство» і «Міжнародне право», а також для громадських організацій, які надають правову допомогу у справах про захист прав жінок у ситуації внутрішнього переміщення або проводять моніторинг судових справ щодо реалізації принципу ґендерної рівності у справах щодо внутрішнього переміщення.
Підготовано в рамках проєкту «Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення», що здійснювався в межах грантової програми проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Ґендерний компонент у вирішенні питань внутрішнього переміщення: локальні політики, юридичні інструменти й бізнес-практики: Матеріали тренінгів

Олена Уварова
Марія Ясеновська
Катерина Буряковська
Маріанна Любченко
Харків, 2020

У цій публікації наведено теоретичні матеріали й практичні завдання, які можуть використовуватися для проведення тренінгів з метою формування вмінь і навичок урахування ґендерного компонента у вирішенні питань внутрішнього переміщення в локальних політиках, юридичних інструментах і бізнес-практиках. Тренінг побудований таким чином, щоб спочатку надати учасни(цям)кам інформацію щодо теоретичних засад захисту від ґендерної дискримінації, сформувати в них уміння ідентифікувати випадки дискримінаційного ставлення за ознакою статі шляхом розв’язання практичних завдань, які базуються на реальних справах, розглянутих Європейським судом з прав людини, Судом справедливості Європейського Союзу, а також національними судами. Наступний блок тренінгу містить огляд міжнародних і регіональних стандартів захисту прав внутрішньо переміщених осіб, а також аналіз національної практики їх реалізації. Базовий блок тренінгу – формування навичок ґендерного аналізу ситуацій внутрішнього переміщення, визначення можливих індикаторів підтвердження чи спростування наявності ризику уразливого становища за ознакою статі в умовах внутрішнього переміщення. До цього блоку включено огляд Загальних рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок про захист прав жінок в умовах конфлікту і постконфліктних ситуацій, Заключні зауваження Комітету до Восьмої періодичної доповіді України в частині, яка стосувалася жінок – внутрішньо переміщених осіб, державні програми, спрямовані на захист прав жінок, огляд уроків інших країн, які мають досвід урахування ґендерного компонента в умовах внутрішнього переміщення.
Підготовано в рамках проєкту «Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення», що здійснювався в межах грантової програми проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: світовий досвід і ситуація в Україні. Методичне керівництво​

Олена Уварова
Марія Ясеновська

Харків, 2020

У цій публікації розкрито історію формування ґендерного підходу до вимушеного переміщення, який також розглянуто у світлі концепції індивідуальної безпеки. Надано огляд основних сфер уразливості жінок у ситуації внутрішнього переміщення на основі аналізу світового досвіду. Особливу увагу приділено концепції порушеного життєвого проєкту, яку було покладено в основу рішення Конституційного Суду Колумбії при розгляді ним справи щодо ґендерного виміру внутрішнього переміщення, зумовленого тривалим конфліктом на території країни. Проаналізовано міжнародні стандарти захисту прав жінок в умовах конфлікту та внутрішнього переміщення й виділено сфери уразливості жінок в ситуації внутрішнього переміщення в Україні.
Підготовано в рамках проєкту «Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення», що здійснювався в межах грантової програми проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Корпоративна відповідальність поважати права людини в умовах внутрішнього переміщення: ґендерний компонент. Методичне керівництво

Олена Уварова
Марія Ясеновська

Харків, 2020

У цій публікації наведено огляд базових стандартів у сфері бізнесу й прав людини, систематизовано рекомендації міжнародних організацій та експертних груп щодо ролі бізнесу в умовах конфлікту й внутрішнього переміщення. Особлива увага приділяється аналізу можливого позитивного й негативного впливу бізнес-діяльності на становище жінок і дівчат, які зазнали внутршнього переміщення. До Методичного керівництва включено розроблені авторками модельні політики у сфері прав людини, які спрямовані на забезпечення корпоративної відповідальності поважати права людини в умовах внутрішнього переміщення і враховують ґендерний компонент цієї проблематики, а також модельну процедуру забезпечення належної обачності у сфері прав людини (human rights due diligence) з урахуванням ролі бізнесу в ситуації внутрішнього переміщення та його впливу на становище жінок і дівчат, які зазнали такого досвіду. Окрема увага в публікації приділяється зобов’язанню держави забезпечити захист прав внутрішньо переміщених осіб від порушень із боку бізнесу. У публікації описано сфери уразливості жінок і дівчат в умовах внутрішнього переміщення в Україні з детальним аналізом ролі бізнесу в усуненні ризиків порушення їхніх прав. Ця публікація буде корисною для бізнесу, який прагне запроваджувати сучасні стандарти ведення підприємницької діяльності, в основі яких лежить відповідальний підхід до поваги прав людини, державних органів у частині регулювання бізнес-діяльності з урахуванням додаткових викликів і сфер уразливості, які зумовлює внутрішнє переміщення, громадських організацій, для яких моніторинг дотримання бізнесом прав людини має стати одним із пріоритетних завдань з особливою увагою до ролі бізнесу в ситуації конфлікту й внутрішнього переміщення та його впливу на уразливі групи, зокрема на жінок і дівчат.
Підготовано в рамках проєкту «Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення», що здійснювався в межах грантової програми проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Бізнес і права людини у часи глобальної кризи: обов'язок держави захищати

Уварова Олена, к.ю.н., голова Міжнародної лабораторії бізнесу і прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Фулбрайтівська стипендіатка 2019-2020
Міжнародна лабораторія бізнесу і прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива»
Особлива подяка Марії Ясеновській, голові Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива», за щиру підтримку ідеї й активне сприяння в її реалізації.
Дизайн і оформлення: Хельга Ясеновська

Харків, 2020

У публікації представлено огляд загальних засад виконання державою позитивного зобов’язання захисту прав людини від порушень з боку бізнесу у часи кризи, зумовленої COVID 19: конституційний порядок використання державою надзвичайних повноважень у період кризової ситуації; узгодження необхідності забезпечення громадського здоров’я із правами людини; балансування конкуруючих прав недержавних суб’єктів з урахуванням концепції права на безпеку як захисту від страху й нужденості; дотримання вимог міжнародного права прав людини щодо обмеження прав людини, у тому числі щодо відступу від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини.
Друга частина публікації представляє собою огляд результатів опитування щодо виконання державами обов’язку із захисту прав людини від порушень з боку бізнесу в часи COVID 19. Метою опитування не було порівняти держави між собою, тому ми не наводимо інформацію щодо кожної держави окремо. Нами узагальнено отриману інформацію за запропонованими критеріями для того, щоб виділити основні регулятивні моделі, які використовують держави для виконання свого зобов’язання захищати права людини від порушень з боку бізнесу.
Усього в опитуванні взяли участь 54 експерт(к)и. Ми також щиро дякуємо, але не називаємо тих із них, хто надав свої відповіді на умовах нерозголошення свого імені. 

Жінки з інвалідністю — правозахисниці: історії включення​

Авторка ідеї: Марія Ясеновська
Авторки інтерв’ю: Олена Зіненко, Іва Стишун
Редакторка: Ольга Синюгіна
Дизайн: Іра Оленіна
Верстка: Марина Духніч


Харків, 2020

Представляємо видання «Жінки з інвалідністю — правозахисниці: історії включення», створене за підтримки міжнародної мережі WILPF та Робочої групи з питань ґендерної рівності та прав жінок Міжнародної Платформи «Громадянська Солідарність» (українська частина субпроєкту “Посилення ґендерної рівності в регіоні ОБСЄ як внеску в попередження конфліктів, зміцнення миру та захисту прав жінок”) в рамках проєкту DRA “Посилення співробітництва громадянського суспільства в регіоні ОБСЄ: Просування захисту прав людини — посилення взаємодії, її сталості та дієздатності” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Активістки ХОФ «Громадська альтернатива» взяли інтерв’ю у дванадцяти українських жінок-правозахисниць, які мають інвалідність: Дарини Брикайло, Олени Вишні, Валентини Добридіної, Дар’ї Коржавіної, Ірини Ларікової, Раїси Кравченко, Ірини Саранчі, Юлії Сачук, Уляни Пчолкіної, Тетяни Фурманової, Наталії Мороцької, Іви Стишун. Під час інтерв’ю всім учасницям проєкту ми задавали однакові питання, щоб дотримуватися однієї лінії розвитку бесіди, та, як і очікували, ми отримали дуже різні відповіді: наші співрозмовниці поділилися своїм життєвим досвідом, і кожна з цих історій є унікальною.
Важливо також зазначити, що спілкування із героїнями відбулося в період з серпня по листопад 2020 року, так, того самого, в який весь світ потерпав від епідемії, спричиненої вірусом COVID-19. В Україні, як і в багатьох країнах світу, було впроваджено карантинні обмеження.

Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Методологічний посібник.

Уварова Олена
Ясеновська Марія
Бабій Вікторія
Ілюстрації – Ясеновська Хельга
Дизайн та верстка – Волкова Ганна

Харків, 2019

Цей посібник підготовлено Харківською обласною фундацією «Громадська Альтернатива» за фінансової підтримки ООН Жінки у межах проекту «CEDAW в дії!», що фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. Погляди, викладені в публікації, належать авторам та необов’язково відображають позицію офісу ООН Жінки, Організації Об’єднаних Націй та будь-якої з її асоційованих організацій.

Інформація за уніфікованими адресами ресурсів та посилання на Інтернет-сайти, що містяться у цій публікації, надані для зручності читача та є правильними на момент публікації. Організація Об’єднаних Націй не несе відповідальності за постійну точність цієї інформації або за зміст будь-якого зовнішнього веб-сайту.

Жінки та переміщення в Україні. Аналітичний звіт

Вікторія Бабій
Олена Уварова
Марія Ясеновська
 


Харків, 2019
Фото на обкладинці будинок в Авдіївці після обстрілів та мурал з портретом місцевої вчительки на його стіні. 

Даний матеріал представляє собою аналітичний звіт за результатами кабінетного та польового досліджень стану дотримання прав жінок з числа ВПО в Україні та загальної оцінки викликів, з якими ці жінки стикаються. Аналітичний звіт містить моніторинг судових рішень по справах, пов’язаних із ВПО з урахуванням ґендерного аспекту, аналіз державних та місцевих програм, щодо представленості в них конкретних кроків на підтримку жінок-ВПО та їх потреб, огляд досліджень міжнародних та місцевих організацій в означеній сфері,
результати польового дослідження та інтерв’ю із жінками-ВПО та організаціями, що надають гуманітарну допомогу в Луганській та Донецькій областях, а також у регіонах масового переміщення (на прикладі Харкова).
Проект реалізовано у співпраці з некомерційною організацією DRA в рамках діяльності Робочої групи щодо жіночих та ґендерних реалій на території ОБСЄ платформи «Громадянська солідарність», а саме — проекту «Strengthening Civil Society Cooperation in the OSCE Region in Regards to Security, Human Rights, Conflict Resolution and Gender Equality», за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.
Думки у тексті даного звіту можуть не відображати офіційну позицію Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

МУЗЕЇ ХАРКОВА І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Звіт за результатами соціологічного дослідження

Ігор Даниленко
Марія Ясеновська
Вікторія Бабій
Олена Зиненко

Харків, 2017

У червні-липні 2017 року оргкомітетом фестивалю ІнклюзіОN! було проведено дослідження громадської думки щодо зручності музейних просторів.
Мета дослідження
Пошук шляхів зробити музейні експозиції цікавими і доступними для харків’ян і гостей міста.
Об’єкт дослідження
Цільова аудиторія відвідувачів музеїв в місті Харкові та Харківській області.
В ході дослідження вивчені і представлені:
– Відвідування музеїв в структурі вільного часу; частота відвідування музеїв, бажані для відвідування музеї; місце музеїв у проведенні вільного часу зі своїми дітьми, частота відвідування музеїв з дітьми;
– Джерела інформації про час роботи музеїв, вартість квитків, можливості замовлення екскурсії та нові події у музеях (виставки, презентації, лекції, івенти);
– Додаткові послуги, які відвідувачі музеїв бажають отримувати;
– Зручні способи зворотнього зв’язку з музеями, можливість для відвідувачів впливати на зміст експозиції музеїв;
– Навички, якими має володіти персонал музеїв;
– Інформованість про заходи в харківських музеях, що допомагають людям з інвалідністю бути включеними до культурного життя, а також про заходи, що допомагають долучитися до культурного життя дітям.
Метод збору інформації
Для реалізації поставлених завдань було використано метод стандартизованого опитування — онлайн-опитування цільової аудиторії відвідувачів музеїв з використанням платформи LimeSurvey. Всього опитано 536 респондентів.

Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: збірка кращих практик

Олена Уварова
Марія ЯсеновськаХарків, 2016

У виданні наводиться огляд практики різноманітних судових інстанцій з вирішення спорів, пов’язаних із гендерною дискримінацією. Серед судових інституцій, рішення яких включено до збірки, – Європейський суд з прав людини, Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Суд Європейського Союзу, Верховний Суд США, Верховний Суд Канади, суди України. Увазі читачів представлено найбільш знакові справи, які дозволяють проілюструвати підходи відповідних судових інституцій до розгляду й вирішення відповідної категорії справ.
Представлені у виданні рішення яскраво демонструють важливість належного застосування відповідних положень міжнародних і регіональних договорів, а також національного законодавства до реальних ситуацій, які стають предметом судового розгляду.
Пропоноване видання може бути корисним для ознайомлення суддів із існуючими моделями юридичної аргументації у справах про гендерну дискримінацію, а також із основними правовими позиціями, які виробляються міжнародними, регіональними і національними судовими інституціями. Крім того, викладені у виданні стандарти антидискримінаційного правового регулювання можуть представляти інтерес для осіб, які є реальними або потенційними жертвами гендерної дискримінації у сфері праці, соціального захисту, виборчого права, медичної допомоги, домашнього насильства тощо.
Видання стане корисним доповненням до матеріалів, що використовують у своїй діяльності правозахисні організації, громадські активісти, юристи, науковці, державні службовці, а також всі, хто цікавиться питаннями втілення стандартів гендерної рівності до національної правової системи України.

Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт за результатами моніторингу

Олена Уварова
Марія Ясеновська

Харків, 2016

Видання представляє собою узагальнений огляд підсумків аналізу судових рішень на предмет дотримання стандартів ґендерної рівності та ефективності захисту від дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. Також було вивчено рівень обізнаності суддів та захисників (адвокатів) із проблематикою ґендерної рівності та стандартами прав людини у цій сфері, їх ставлення до можливості застосування універсальних підходів прав людини у справах, що стосуються рівності жінок і чоловіків або мають аспекти проблематики ґендерної дискримінації.

Ідентифікація випадків ґендерної дискримінації: методичні рекомендації суддям

Олена Уварова 
Марія Ясеновська 

Харків, 2016

Підготовка Методичних рекомендацій щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації є завершальним етапом реалізації проекту «Моніторинг судових рішень щодо захисту від ґендерної дискримінації, спрямований на застосування українського законодавства та міжнародних документів», підтриманого Проектом «Справедливе правосуддя» USAID. В їх основі– висновки, зроблені експертами проекту за результатами проведеного моніторингу, а також аналіз рішень Європейського суду з прав людини, Суду Справедливості ЄС, Верховного Суду США, Верховного Суду Канади, національних судових інстанцій України.
Методичні рекомендації представляють собою огляд ключових позицій, що дозволяють ідентифікувати випадки ґендерної дискримінації при вирішенні конкретних судових спорів, із наведенням відповідних прикладів, заснованих на розгляді реальних і модельних судових справ.

ЕТИКЕТ ІНВАЛІДНОСТІ. поради та побажання

Видання підготовлено на основі матеріалів, опублікованих неурядовою організацією «United Spinal Assosiation» (США).
Видано на замовлення Харківської обласної фундації “Громадська Альтернатива” за згодою просвітницького правозахисного закладу “Офіс з прав людей з інвалідністю” (Мінськ, Біларусь) у рамках українсько-білоруського проекту  “Human rights organizations in Ukraine and Belarus – for defending public interests together!”, який реалізує Правозахисний центр “Вясна” (Мінськ, Білорусь). Переклад українською здійснено волонтерами ХОФ “Громадська Альтернатива”.

Харків 2016

Це видання є збіркою рекомендацій для покращення спілкування та коректної поведінки з людьми з інвалідністю, які виключать образливі, дискримінаційні та зневажливі елементи. Посібник не містить нових норм та правил, а лише прості поради, завдяки яким можна запобігти взаємним незручностям у стосунках з людьми з різними формами інвалідності. Посібник рекомендовано для активного використання представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структур, працівниками сфери обслуговування та для широкого загалу. Він допоможе підвищити ефективність комунікації та запобігти конфліктним ситуаціям.

Оценка права на справедливый суд на примере Болотного дела. Уроки для стран постсоветского пространства

Російською мовою.

Отчёт подготовлен в рамках проекта Харьковской областной фундации «Общественная Альтернатива» в партнёрстве с Международным Молодёжным Правозащитным Движением и Объединённой группой общественного наблюдения (ОГОН) при экспертной поддержке Международной Платформы «Гражданская Солидарность».
Харьков, 2014

В отчёте представлены результаты мониторинга судебных процессов по четырём кейсам «Болотного дела»: Дело 12-ти – дело против 12 участников митинга, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей ОМОНа; Дело Косенко; Дело организаторов (Анатомия протеста-2) – дело против политических активистов Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, обвиняемых в организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти; Дело 4-х (Вторая волна) – дело против еще одной группы участников митинга, обвинения против которых аналогичны делу 12-ти.
Отчёт содержит анализ права в части соблюдения стандартов справедливого правосудия, примеры из наблюдений за судебными процессами четырёх кейсов «Болотного дела», а также выводы и рекомендации по обеспечению соблюдения стандартов права на справедливый суд на постсоветском пространстве.
Для правозащитников, адвокатов, судей, активистов гражданского общества, наблюдателей за судебными процессами, международных правозащитных организаций, а также всех, кто интересуется проблематикой соблюдения права на справедливый суд.

Протидія дискримінації за ознакою інвалідності : посібник для громадських організацій

за ред. Марії Ясеновської
ХОФ «Громадська Альтернатива»

Харків, 2011

Це видання є узагальненням напрацювань команди міжнародних експертів (Україна, Молдова, Біларусь) проектів ХОФ «Громадська Альтернатива» та Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», спрямованих на вирішення проблеми дискримінації за ознакою інвалідності в Україні через застосування інструменту стратегічної судової тяжби.

Висвітлено міжнародні стандарти свободи від дискримінації за ООНівською (Конвенція про права людей з інвалідністю) та Європейською (рішення Європейського суду з прав людини) системами захисту прав людини. Наведено визначення та приклади проявів дискримінації за ознакою інвалідності. Подано короткий огляд національного законодавства і механізмів захисту прав людини, які можна використовувати з метою протидії дискримінації за ознакою інвалідності.

Посібник розрахований, у першу чергу, на юристів та представників організацій, які працюють в інтересах людей з інвалідністю, а також буде корисним у практичному застосуванні широкому колу професійних юристів та адвокатів, зацікавлених у сприянні дотриманню прав людей з інвалідністю.

Врахування судами думки та інтересів дитини при розгляді справ, що виникають з сімейних правовідносин. Результати громадського моніторингу судів. Частина ІІ.

Марія Ясеновська
Г. Христова 

Харків, 2010

Дане видання є аналітичним звітом за результатами громадського моніторингу судів «Права дитини у суді: моніторинг змін», який проводився у 2009 – 2010 роках у Харківській області і є продовженням роботи ХОФ «Громадська Альтернатива» у стратегічному напрямку «Суд, дружній до дитини», фактично виступаючи другим етапом минулого дослідження в рамках проекту з аналогічною назвою. Метою моніторингу стало виявлення впливу законодавчого закріплення процесуальних прав дитини у суді на рівень ефективності врахування думки та  інтересів дитини при розгляді цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин в судах Харківської області. Основну увагу було приділено врахуванню думки та інтересів дитини з урахуванням прийнятого у травні 2009 року нового Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей», який мав за мету привести національну нормативну базу у відповідність до вимог Європейської Конвенції про здійснення прав дітей. На основі результатів дослідження розроблено висновки та рекомендації щодо покращення ситуації в цілому та по пілотних судах.
Видання призначено для суддів, адвокатів, юристів, представників органів державної влади, неурядових організацій, працівників професійних груп, які працюють в інтересах дітей, усіх, хто зацікавлений у вирішенні проблеми врахування думки дитини судами України.
Видання здійснено в рамках проекту ХОФ «Громадська Альтернатива» – «Права дитини у суді: моніторинг змін» за фінансової підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), проект «Україна: верховенство права».

Вікова психологія для суддів: дитина в контакті з законом.

О. Кочемировська

Видання здійснено в рамках проекту ХОФ «Громадська Альтернатива» – «Суд, дружній до 
дитини» за фінансової підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), проект «Україна: верховенство права».

Харків, 2010

 Пропоноване видання присвячено висвітленню окремих питань вікової психології, актуальних для сучасної юридичної практики в світлі становлення в Україні ювенальної юстиції. Посібник розраховано на суддів судів загальної юрисдикції, які розглядають справи, пов’язані із захистом прав та законних інтересів малолітніх і неповнолітніх. У виданні представлені відомості про особливості психічного розвитку дитини, рекомендації щодо встановлення контакту та побудови комунікації з дітьми різного віку й ступеню розвитку в судовому засіданні. В посібнику надано поради щодо організації ефективного опитування дитини в умовах сучасного українського суду та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Судовий захист якнайкращих інтересів дитини та її права на виховання у сім’ї. Рапорт з громадського моніторингу судів

Марія Ясеновська
Г. Христова
О. Полянський
Е. Трегубов
Харків, 2007

Рапорт містить результати громадського моніторингу судів «Судовий захист якнайкращих інтересів дитини та її права на виховання у сімейному оточенні», який проводився у 2007 році у Харківській області. Зокрема, дані спостережень судових справ, пов’язаних із позбавленням батьківського піклування, аналіз норм матеріального та процесуального права, приклади реальних судових справ та інше. Запропоновано рекомендації та пропозиції щодо внесення змін в чинне законодавство та покращення практики його застосування.
Матеріал призначено для суддів, адвокатів, юристів, органів державної влади, неурядових організацій, працівників професійних груп, які працюють в інтересах дітей, усіх, хто зацікавлений у вирішенні піднятої проблеми.

Рапорт видано в рамках проекту ХОФ «Громадська Альтернатива» – «Судовий захист якнайкращих інтересів дитини та її права на виховання у сім’ї» за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), проект «Україна: верховенство права».
 
 

Врахування судами думки та інтересів дитини при розгляді справ, що виникають з сімейних правовідносин. Результати громадського моніторингу судів

М. Ясеновська
Г. Христова
Ю. Сова 
Харків, 2009

Дане видання є аналітичним звітом за результатами громадського моніторингу судів «Суд, дружній до дитини», який проводився у 2008—2009 рр. у Харківській області. Метою моніторингу стало виявлення рівню дотримання матеріальних та процесуальних прав дитини та її якнайкращих інтересів при розгляді цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин. Основну увагу було приділено врахуванню думки та інтересів дитини. Також було розглянуто доступність (фізичну та процесуальну) суду для дитини. На основі результатів дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо покращення ситуації.
Матеріал призначено для суддів, адвокатів, юристів, органів державної влади, неурядових організацій, працівників професійних груп, які працюють в інтересах дітей, усіх, хто зацікавлений у вирішенні проблеми врахування думки дитини судами України. 

Право на життя: європейські стандарти та українські реалії. Збірка статей

О. Грабовська
М. Ясеновська
Г. Христова
О. Смірнова
О. Рогова
О. Шевченко
О. Букалов
О. Кочемировська
І. Абдурахманова
В. Лавриненко. 

Харків, 2007

У збірці представлені авторські статті експертів проекту щодо стандартів права на життя в Європі і Україні: філософське тлумачення сенсу права на життя, огляд рішень європейського суду з прав людини по статті 2 Європейської конвенції прав людини та основних свобод, аналіз українського законодавства стосовно регламентації і захисту права на життя, його юридичне трактування в сучасній українській юридичній практиці, дотримання права на життя в медицині та пенітенціарній системі, всебічний аналіз погляду на евтаназію і аборти з боку українського суспільства. Статті містять авторське бачення ситуації і пропонують шляхи наближення реалій дотримання права на життя в Україні до стандартів, описаних у рішеннях Європейського суду з прав людини.
Видання розраховане на суддів, адвокатів, юристів громадських організацій та медичних установ, студентів, громадських діячів, представників правоохоронних органів, системи виконання покарань, медичних організацій та інших державних органів і недержавних організацій, всіх хто цікавляться питаннями дотримання права на життя або зустрічаються з необхідністю захищати право на життя або застосовувати його стандарти на практиці.