Протидія дискримінації

«Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення»

16.09.2019 – 08.08.2020
З вересня 2019 по серпень 2020 ХОФ «Громадська Альтернатива» оцінювала ситуацію з врахування ґендерних аспектів при роботі щодо дотримання прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб і напрацьовувала рекомендації для місцевої влади, громадських організацій, бізнесу та правників. Пілотними областями проєкту стали Харківська, Вінницька, Луганська та Полтавська області. Проект завершено випуском шести тематичних публікацій українською мовою. Матеріали будуть корисними для представни(ць)ків органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, суддям, адвокат(кам)ам, фахів(чиням)цям центрів безоплатної правової допомоги, організаціям громадянського суспільства та соціально відповідальному бізнесу.

Проєкт реалізовано за підтримки проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Посилання:
1. Внутрішнє переміщення в Україні: урахування ґендерного компонента в локальних політиках
2. Забезпечення прав жінок і дівчат, які зазнали внутрішнього переміщення: роль громадських організацій

3. Ґендерний вимір внутрішного переміщення: юридичні інструменти захисту
4. Ґендерний компонент у вирішенні питань внутрішнього переміщення: локальні політики, юридичні інструменти й бізнес-практики
5. Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: світовий досвід і ситуація в Україні
6. Корпоративна відповідальність поважати права людини в умовах внутрішнього переміщення: ґендерний компонент

«CEDAW Watch Tool»

Січень – Березень 2019
Головною метою проекту було розробити та опублікувати інструмент CEDAW Watch Tool. Для цього було розроблено методологію моніторингу виконання Україної своїх зобов’язань по виконанню Загальних зауважень Комітету ООН по CEDAW. За матеріалами було розроблено навчальну концепцію та проведено дводенний тренінг із застосування методології для вибраних учасників з ОГС. В результаті було вдосконалено та видано методологію у вигляді окремого посібника. Презентація CEDAW Watch Tool відбулася 11 березня 2019 року в Києві.

Підготовка CEDAW Watch Tool та тренінгу були здійснені за підтримки проекту “UN Women Ukraine CEDAW в дії!” за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади Embassy of Canada in Ukraine / Canada’s International Development – Global Affairs Canada.

Жінки та переміщення в Україні

2018-2019 роки
Цей проєкт є  дослідженням стану дотримання прав жінок з числа ВПО в Україні та загальної оцінки викликів, з якими ці жінки стикаються. Він складається з аналітичного звіту за результатами кабінетного та польового досліджень. Аналітичний звіт містить моніторинг судових рішень по справах, пов’язаних із ВПО з урахуванням ґендерного аспекту, аналіз державних та місцевих програм, щодо представленості в них конкретних кроків на підтримку жінок-ВПО та їх потреб, огляд досліджень міжнародних та місцевих організацій в означеній сфері, результати польового дослідження та інтерв’ю із жінками-ВПО та організаціями, що надають гуманітарну допомогу в Луганській та Донецькій областях, а також у регіонах масового переміщення. На основі опрацьованого матеріалу була створена низка рекомендацій органам державної влади, місцевого самоврядування, міжнародній спільноті та громадянському суспільству України.

Проєкт реалізовано у співпраці з некомерційною організацією DRA в рамках діяльності Робочої групи щодо жіночих та ґендерних реалій на території ОБСЄ платформи «Громадянська солідарність», а саме — проекту «Strengthening Civil Society Cooperation in the OSCE Region in Regards to Security, Human Rights, Conflict Resolution and Gender Equality», за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Підготовка CEDAW Watch Tool та тренінгу були здійснені за підтримки проекту “UN Women Ukraine CEDAW в дії!” за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади Embassy of Canada in Ukraine / Canada’s International Development – Global Affairs Canada.

«Моніторинг судових рішень щодо захисту від ґендерної дискримінації, спрямований на застосування українського законодавства та міжнародних документів»

2016-2017 роки
Проєкт реалізовано з метою вивчення питання ґендерної рівності та дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності  в українській судовій системі. Для цього було вивчено практики різноманітних судових інстанцій з вирішення спорів, пов’язаних із ґендерною дискримінацією. Також було вивчено рівень обізнаності суддів та захисників/захисниць із проблематикою ґендерної рівності та стандартами прав людини у цій сфері. За результатами моніторингу було опубліковано два звіти та розроблено Методичні рекомендації суддям щодо ідентифікації випадків гендерної дискримінації.

Проєкт було здійснено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту «Справедливе правосуддя»

Посилання:

  1. Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: збірка кращих практик
  2. Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт за результатами моніторингу
  3. Ідентифікація випадків ґендерної дискримінації: методичні рекомендації суддям