Справедливе правосуддя

«Ґендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення»

16.09.2019 – 08.08.2020
З вересня 2019 по серпень 2020 ХОФ «Громадська Альтернатива» оцінювала ситуацію з врахування ґендерних аспектів при роботі щодо дотримання прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб і напрацьовувала рекомендації для місцевої влади, громадських організацій, бізнесу та правників. Пілотними областями проєкту стали Харківська, Вінницька, Луганська та Полтавська області. Проект завершено випуском шести тематичних публікацій українською мовою. Матеріали будуть корисними для представни(ць)ків органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, суддям, адвокат(кам)ам, фахів(чиням)цям центрів безоплатної правової допомоги, організаціям громадянського суспільства та соціально відповідальному бізнесу.

Проєкт реалізовано за підтримки проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.

Посилання:
1. Внутрішнє переміщення в Україні: урахування ґендерного компонента в локальних політиках
2. Забезпечення прав жінок і дівчат, які зазнали внутрішнього переміщення: роль громадських організацій

3. Ґендерний вимір внутрішного переміщення: юридичні інструменти захисту
4. Ґендерний компонент у вирішенні питань внутрішнього переміщення: локальні політики, юридичні інструменти й бізнес-практики
5. Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: світовий досвід і ситуація в Україні
6. Корпоративна відповідальність поважати права людини в умовах внутрішнього переміщення: ґендерний компонент

«Моніторинг судових рішень щодо захисту від ґендерної дискримінації, спрямований на застосування українського законодавства та міжнародних документів»

2016-2017 роки
Проєкт реалізовано з метою вивчення питання ґендерної рівності та дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності  в українській судовій системі. Для цього було вивчено практики різноманітних судових інстанцій з вирішення спорів, пов’язаних із ґендерною дискримінацією. Також було вивчено рівень обізнаності суддів та захисників/захисниць із проблематикою ґендерної рівності та стандартами прав людини у цій сфері. За результатами моніторингу було опубліковано два звіти та розроблено Методичні рекомендації суддям щодо ідентифікації випадків гендерної дискримінації.

Проєкт було здійснено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту «Справедливе правосуддя»

Посилання:

  1. Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: збірка кращих практик
  2. Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт за результатами моніторингу
  3. Ідентифікація випадків ґендерної дискримінації: методичні рекомендації суддям