Про нас

Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива» – громадська організація, яка з 2005 року захищає права людини, пропагує цінності демократичного суспільства та шляхи й методи їх досягнення в Україні та регіоні ОБСЄ. Вищий керівний орган організації – Загальні Збори, виконавчий орган – Правління, котре очолює Президент. На даний момент Президентом організації є Марія Ясеновська.

Місія організації
– виявляти проблеми в дотриманні прав людини і дискримінації та пропонувати шляхи їх вирішення.

Стратегічні цілі:

Стратегічні пріоритети:

Наші цінності та етичні принципи:

Професіоналізм – усе, що ми робимо, ми робимо професійно та якісно.
Командність – всі рішення приймаються через обговорення, враховуючи думки, погляди та індивідуальність кожного члена команди.
Відкритість – ми відкриті до нових ідей, практик і партнерств, які допомагають реалізовувати нашу місію.
Повага до людської гідності – в першу чергу бачити людину.
Недискримінація – прагнення фактичної рівності і справедливості в організації роботи та зовнішній діяльності.

ХОФ «Громадська Альтернатива» виступає як зв’язкова ланка між механізмами захисту прав людини і людьми у суспільстві. 

За 15 років роботи організація реалізувала не менш ніж 30 проєктів та ініціатив різного формату та обсягу. Серед них:

Організація входить до складу низки місцевих, всеукраїнських та міжнародних коаліцій та мереж:
1. Політика закупівель

Політика ХОФ “Громадська Альтернатива” у сфері публічних закупівель базується на національних та міжнародних стандартах, принципах прозорості, рівного ставлення та відсутності дискримінації, чесної конкуренції та об’єктивності критеріїв прийняття рішень.
При проведенні закупівель в рамках проекту, що реалізується за рахунок грантових коштів, ХОФ “Громадська Альтернатива” керується правилами закупівель донорської організації та грантової угоди, якщо вони не суперечать названим вище принципам. 
В усіх інших випадках закупівлі на суму менше 30000 грн від одного контрагента проводяться на основі рішення координатора проекту, Президента організації або уповноваженої ним особи. Закупівлі на суму більшу за 30000 грн від одного контрагента проводяться на основі тендеру.
Тендерна процедура:

2. Запобігання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів та всі супутні терміни використовуються організацією у відповідності до Закону “Про запобігання корупції”. 
Президент організації або уповноважена ним особа вживає заходи щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів під час закупівель, укладання угод та інших видів діяльності організації. 
Будь-який учасник організації у разі виявлення ним конфлікту інтересів повідомляє про це Президенту організації або уповноважену ним особу не пізніше наступного робочого дня.
В умовах існування конфлікту інтересів дії та рішення, щодо справ, які мають до нього відношення, не вчиняються до його усунення.
Конфлікт інтересів усувається за Наказом Президента або уповноваженої ним особи, або, у складних випадках, засіданням Правління, скликаним на прохання Президента, протягом 2-х днів з момента, коли Президентові або уповноваженій ним особі стало відомо про конфлікт інтересів. 
У разі існування в Президента організації, уповноваженої ним особи або в учасника організації, що виявив конфлікт інтересів, сумнівів щодо наявності в ситуації конфлікту інтересів вони мають звернутися за роз’ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Антикорупційна політика

Організація має сталу практику та правила щодо наступних питань: